Get Adobe Flash player
Komlósi Oktatási Stúdió, a mindig megújuló médiaiskola
Tanáraink 1990 –

Itt az új olvasmányjegyzék! (2013 tavasz)

Harle Tamás kötete az alaptankönyv
 + Gyuricza, + Pataki + !!!

Továbbra is Harle Tamás tanárunk Az újságírás mestersége és művészete című munkája az alaptankönyv (nemcsak az írottsajtósoknak!), de Gyuricza Péter (márciusi előadónk) legutóbbi kötetének témája is biztosan szóba kerül a vizsgán. Sportosoknak Pataki Gábor (KOS-35.) londoni és Jan Stradling  olimpiai és politikatörténeti könyve erősen ajánlott!

HarleKonyv2012 GyuriczaPeterKonyv2MediaCsataTer2012 PatakiKonyv-2012-London StradlingOlimpiaiKonyv 
Könyvárus a KOS-ban

A Harle-könyvet minden KOS-hallgató bármikor jelentős kedvezménnyel kapja (Buzek Bence technikusnál), de az olvasmányjegyzék jó néhány darabjához lehet még áron alul hozzájutni: március 23-án, szombaton könyvárus jön a KOS-ba.

VALAMENNYI HALLGATÓ SZÁMÁRA

OLVASMÁNYJEGYZÉK

Kötelező szakirodalom

 • Film és médiafogalmak kisszótára, Korona Kiadó, 2002
 • Harle Tamás: Az újságírás mestersége és művészete, Kék Európa Kiadó, 2012
 • Horvát János: Televíziós ismeretek, Média Hungária Kiadó, 2000

Ajánlott szakirodalom

 • A kommunikáció alapjai (szövetgyűjtemény), BGF
 • A magyar helyesírás szabályai
 • Babiczky László: Szabadság tér 17., MTV, Ráday Könyvesház, 2009
 • Balázs G.-Kuti S.-Szayly J.: Rádiós ismeretek, DUE, 1997
 • Bedő Iván: Hírkönyv, Magyar Rádió, 1995
 • Bencédy József: Retorika, Tinta Könyvkiadó, 2008
 • Bencédy József: Sajtónyelv, Sajtóház Kiadó
 • Bencédy József: Retorikai és sajtónyelvi gyakorlatok, Kodolányi Főiskola, 2002
 • Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve
 • Gyuricza Péter: Média-csata-tér – Fejezetek a magyar média és a hatalom utóbbi  25 évének történetéből, Pont jó nekem Kft., 2012

 • Havasi János: Az egyszemélyes stáb (Bevezetés a videóújságírásba), Dialóg Campus 2009
 • Kókay György – Buzinkay Géza – Murányi Gábor: A magyar sajtó története
 • Magyar szinonimaszótár
 • Sükösd Mihály-Csermely Ákos: A hír értékei (Etika és professzionalizmus a mai magyar médiában), Média Hungária Könyvek, 2001
 • Montágh Imre: Figyelem vagy fegyelem?! (beszédtechnika) Holnap Kiadó, 1996
 • Pikó András-Wisinger István-Zöldi László: Általános médiaismeret, Dialóg Campus, 2007
 • Szirmai Éva: A sajtóműfajok elmélete
 • Vásárhelyi Mária: Foglalkozása: újságíró, MÚOSZ, MTA, ELTE

 

Javasolt szakirodalom

 • A mai magyar nyelv
 • Antal Zsolt-Gazsó Tibor: Médiabefolyásolási technikák kislexikona
 • Az újságkészítés műhelytitkai – nyomtatott és online kiadványok, DUE, 2010
 • Bajomi-Lázár Péter: Magyar médiatörténet a késő Kádár-kortól az ezredfordulóig
 • Balázs Géza: Újságírás, rádiózás, DUE, 1995
 • Buzinkay Géza: Hírharang, vezércikk, szenzációs riport – magyar  sajtótörténeti antológia (szöveggyűjtemény), Corvina, 2010
 • Claudia Mast: Az újságírás ábécéje
 • Colbert J. – Ullmann J.: A riporter kézikönyve
 • Diurnus (Bodor Pál): A kíváncsiság művészete, HQD Kiadó
 • Dr. Faragó Mihály: Televíziós alapismeretek
 • Dr. Székely L. – Dr. Nehéz Posony I.: Magyar Sajtójog
 • Hugo De Burgh: Oknyomozó újságírás
 • Duklai József, Garai Péter: Ismerkedés a nyomdászattal
 • Fercsik Erzsébet: Kommunikáció szóban és írásban
 • Fischer Sándor: Retorika
 • Földes Anna: Az interjú
 • Gálik Mihály: Médiagazdaságtan 1-2., Aula Kiadó, 1998
 • Görög Ibolya: Protokoll az életem, Mindennapi maceráink
 • Grétsy László: Nyelvészet és tömegkommunikáció I-II.
 • György Péter: Digitális éden, Magvető, 1998
 • György Péter: Levél a Mesterhez
 • Hall: Rejtett dimenzió
 • Herczeg Zsolt: Presszárium, gyakorlati tanácsok kezdő újságíróknak, DUE, 2005.
 • HVG Címlaptárlat 1979-99
 • Jenei Ágnes: Táguló televízió, Antenna Kiadó
 • Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: Tömegkommunikáció
 • Kepes András: Beszélgetések
 • Korány­-Heckenest-Polgár: A Magyar Televízió története, Ajtósi Dürer Kiadó
 • Malette, Malcolm F.: Újságíró kézikönyv kelet-középeurópai újságírók számára
 • Megyesi G.-Kovács Z.-Váncsa I.: Első oldal
 • Miranda Miller: Médiacápák
 • Molnár István: A kiadványtervezés alapjai, Dialóg Campus
 • Montágh Imre: Tiszta beszéd
 • MTA–ELTE Kommunikáció-elméleti kutatócsoport: Közszolgálatiság a médiában
 • Müller Tibor: Tündöklések és bukások, Mai Nap Kiadó, 1998
 • Németh Erzsébet: Közszereplés, Osiris, 1998
 • Nyelvművelő kézikönyv
 • Pease, Allen: Testbeszéd
 • Pelejtei Tibor: Public Relations
 • Peternák Miklós: Médiatörténeti szöveggyűjtemény
 • Pratkanis-Aronson: Rábeszélőgép
 • Riesman: Magányos tömeg
 • Steinar Kvale: Az interjú, Jószöveg Műhely Könyvkiadó
 • Sugár Gusztáv: A néprádiótól a műholdas televízióig
 • Sylvia Arnold: Az MTV jelensége; DEE-SIGN Kiadó
 • Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon
 • Székely László: Magyar sajtó- és médiajog, Dialóg Campus, 2008.
 • Szőke Ágnes: Imprimatur (sajtólatin)
 • Toscani, Oliviero: Reklám, te mosolygó hulla, Park Kiadó, 1995
 • Tótfalusi István: Magyar nyelvhelyességi kéziszótár
 • Váncsa István: Hírvilág
 • Vásárhelyi Mária: Újságírók, sajtómunkások, napszámosok, Membrán Kiadó, 1999
 • Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai
 • Wacha Imre: Beszélgessünk a beszédről!
 • William L. Rivers-Cleve Mathews: Médiaetika
 • Wisinger István: A televízió háborúba megy, Antenna Kiadó
 • Zsolt Péter: Médiaháromszög, EU-Synergon, 1999

Ajánlott olvasmányok

 • Bálint György: A toronyőr visszapillant, I-II.
 • Bárdos András - Vágó István: Kinyitom a számat!
 • Bulgakov: A Mester és Margarita
 • Esterházy Péter: A szív segédigéi; Egy kékharisnya feljegyzéseiből; Egy kék haris; Harmonia Caelestis... és minden más írása
 • Fallacci, Oriane: Pénelopé a háborúban; Ha meghal a Nap
 • Friderikusz Sándor: Eddig, Alexandra Kiadó
 • Földes Anna: Miért nem írok önéletzrajzot – Egy krónikás krónikája, Gabbiano, 2012
 • Gundel Takács Gábor: Ami egyszer elmúlt, nem múlik el többé, Background Kiadó
 • Hamvas Béla: Az öt géniusz, A bor filozófiája
 • Hrabal, Bohumil: Házimurik; Vita Nuova; ... és más írásai
 • Kundera, Milan: A lét elviselhetetlen könnyűsége ... és más írásai
 • Márai Sándor: Egy polgár vallomásai; Füveskönyv; Föld, föld!...; Vendégjáték Bolzanóban
 • Marquez, Gabriel Garcia: Száz év magány; Szerelem kolera idején
 • Nádas Péter - Richard Swartz: Párbeszéd
 • Nádas Péter: Évkönyv; Talált cetli; Esszék
 • Örkény István: Egyperces novellák; Macskajáték
 • Queneau: Stílusgyakorlatok
 • Réz András: Válogatott szorongásaim, Ulpius Ház; Mozibubus
 • Szász Imre: Ménesi út; Megyek ha elbocsátasz
 • Szerb Antal: Utas és holdvilág
 • Szilágyi István: Agancsbozót, Kő hull apadó kútban
 • Szilágyi János: Kollégák, Story TV4 Kiadó
 • Vitray Tamás: Morzsabál, Budapest Print, 2003
 • Vitray Tamás: Kiképzés, Magvető, 2008

Kötelező szakirodalom sportosoknak

 • Gallov Rezső: OLIMPIÁK – kezdetei, botrányai, furcsaságai, terroristái, főurai, és a kínaiak , Magyar Edzők Társasága
 • Nick Hornby: Fociláz; Bp., Európa, 2002
 • Margay Sándor, Pataki Gábor: London 2012 (A XXX. Nyári Olimpiai Játékok könyve); Bp., Arena, 2012
 • Jan Stradling: Több mint sport (Amikor a sport összefonódott a politikával vagy a történelem áldozata lett)

Ajánlott szakirodalom sportosoknak

 • A sport krónikája; Szerk: Takács Ferenc, Bp. Officina Nova, 1992.
 • Az olimpiák története; Bp., Gondolat, 1980.
 • Bocsák Miklós: Hogyan élnek olimpiai bajnokaink?; Bp. Sp. plusz kft., 1998.
 • Fehér Ildikó: Élőben kapcsoljuk…; Bp, Korona, 2000.
 • Gulyás László - Komlósi Gábor: Így nézzük az olimpiát!; Veszprém, 1988 és Bp, 1992.
 • Kis olimpiatörténet; Bp., Gondolat, 1980.
 • Kő András: Amiről a sportújságírók hallgatnak; Bp, Sport, 1987.
 • Lukács László - Szepesi György: A magyar olimpiai aranyérmek története 1896-1992 Budapest, 1992.
 • Magyarok az olimpiai játékokon 1896-2000; Bp, IQPress, 2000
 • Székely Éva: Sírni csak a győztesnek szabad; Bp, 1981 és 1995
 • Szepesi György: Búcsú a mikrofontól; Dabas, Paginarum, 1998.
 • TeleSportré, avagy amit a tévében nem mondhattunk el; Bp, WINKOM Kft., 1993.
 • Vitray Tamás: Az egész fele: Mexikó mozaik, Amerikai mozaik, Hivatásos sportrajongó; Bp., Sport, 1987.

Ajánlott olvasmányok sportosoknak

 • Dávid Sándor: Balczó; Bp, 1972.
 • Dávid Sándor: Szaltószabadság; Bp, 1981.
 • Dr. Kun László: Az aranyérmek árnyékában…; Bp, Sport, 1984.
 • Foglalkozásunk: sportriporter; Bp, Sport, 1979.
 • Gallov Rezső: Amerikai arénák; Bp, Sport, 1983.
 • Játékszabályok; Bp, Göncöl Méliusz, 1994.
 • Kő András: Schmitt Pál, Korona Kiadó
 • Kő András: Szemétből mentett dicsőségünk; Bp, MKK, 1997.
 • Lakat T. Károly: Apám regénye; Bp, 1996.
 • Rózsaligeti László: Magyar olimpiai lexikon; Bp, Corvina, 2009.
 • Szöllősi György: Puskás, Nemzeti Sport Kiadó, 2005
 • Vörös Csaba: A sportriporter is ember

KOS Plusz

 Mennyire lehet alapos, elmélyült tudást szerezni kétszer négy hónap alatt?

A KOS soha nem is állította, hogy teljes körű, mindenre elegendő ismereteket nyújt.

Azt viszont igen, hogy mindennel megismertet, kedvet csinál, felkelti az érdeklődést. Mint egy múzeumi tárlatvezetés profi útikalauzokkal. Mintha a Louvre összes termén átrohannánk egy nap alatt. Mindent látunk, hallunk, tájékozódunk. Ismereteink nem mindenre kiterjedőek, de azt pontosan tudni fogjuk, hogy hol lehet utánanézni, hozzáolvasni, hogyan mélyülhetünk el benne, és ami a legfontosabb: kit kérdezhetünk meg, ha elakadunk valamiben.

Igen, a KOS egyik erénye a kapcsolatok építése. Akár a sztártanárokkal, akár azokkal, akik egykor ugyanide jártak és már alapemberei egy-egy szerkesztőségnek. Van belőlük néhány…

PRE - KOS
Keresés