Komlósi Oktatási Stúdió

Témajegyzék szakmai esszéhez

Ha vizsgafeladatként a szakmai esszét (is) teljesítenéd, a következő témák közül választhatsz.

TELEVÍZIÓZÁS

1. A Magyar Televízió története (vagy valamely kiemelkedő korszaka, pl. hőskora) 
2. A kereskedelmi televíziózás térhódítása a világban és Magyarországon 
3. Tiszavirágéletű televíziók Magyarországon (teljes áttekintés és egy konkrét csatorna elemzése) 
4. Hírtelevíziózás, a CNN-modell világhódító útja 
5. Kampány- és választási műsorok a világ és Magyarország televíziózásában 
6. Sporttelevíziózás, világversenyek közvetítése (a világon és/vagy Magyarországon) 
7. A nézettségmérés módszerei és anomáliái 
8. Infotainment és edutainment a televíziózásban 
9. Hírsorrend és hírérték (átfogó elemzés vagy 2 médium híradójának legalább egyhónapos összehasonlítása) 
10. Főszerepben a kép? (Kép és szöveg aránya, szerepe, hatása a modern médiában) 
11. Az MTVA kialakulása és szerepe (Egyesített közmédium, egységesített hírszolgáltatás) 
12. Televíziós átrendeződések, a magyar televíziózás anomáliái (átrendeződések, műsor- és személyáramlások az elmúlt években) 

RÁDIÓZÁS

13. A magyarországi rádiózás hőskora (vagy: bármely más jelentős korszaka)
14. A kereskedelmi rádiók térhódítása Magyarországon
15. Tulajdonos- és stílusváltások – és ezek egymásra hatása – a magyar rádiós piacon, a közszolgálati és a kereskedelmi rádiózás változó arányai és szerepei Magyarországon
16. Sportrádiózás (magyarországi története, szerepe, nagy egyéniségei, hanyatlása)
17. Műsorvezetői stílusok és irányzatok a világ és Magyarország rádiózásában

ELEKTRONIKUS MÉDIA (MINDEN ÁGÁRA KITERJEDŐEN)

18. Politika és média (általában vagy egy korszakra, vagy egy országra szűkítve)
19. Zene és média
20. Sport és média
21. Oktatás és média
22. Tudomány és média
23. Gyermekműsorok a médiában
24. Agresszió a médiában
25. Nők és média
26. Az interaktivitás szerepe a XXI. századi médiában
27. Manipuláció a médiában
28. A bulvármédia világtörténete
29. Médiakutatás Magyarországon
30. Közszolgálati és kereskedelmi média (teljes hazai áttekintés, vagy csak két médium összehasonlítása)
31. A közösségi média (a közösségi média szerepe a hírfogyasztásban, információáramlásban)
32. A talk-show térhódítása a világon és/vagy Magyarországon

MÉDIA (ÍROTT ÉS ELEKTRONIKUS, TELJES KERESZTMETSZET)

33. A háború, mint médiaesemény
34. Médiamecenatúra Magyarországon
35. A gyűlöletbeszéd a magyar médiában
36. Nemzedékváltás a magyar médiában a rendszerváltás után
37. A médiatörvény változásai Magyarországon
38. Médiabotrányok Magyarországon
39. Médiaoktatás Magyarországon
40. Médiabirodalmak szerepe, építése (Magyarországon vagy általános elemzés)
41. Plágium, átvétel, forrás (más anyagainak átvétele – elemzés, konkrét példákkal)
42. A beszédnyelv hatása a médiára és viszont (szleng, idegen szavak stb.)
43. Etikai ügyek a 21. századi magyar médiában (egy eset részletes kibontása vagy több eset átfogó elemzése)
44. Az álhírek előretörése a social mediában és a hagyományos médiában
45. A végsőkig leegyszerűsített média-hatásmechanizmus szerepe, veszélyei
46. Az olvasói, nézői igények felmérése, figyelembe vétele, a közönség kiszolgálása  

ÍROTTSAJTÓ (PRINTMÉDIA, HÍRÜGYNÖKSÉG, ONLINE)

47. A politikai napilapok történelmi szerepe Magyarországon
48. A bulvársajtó magyarországi térhódítása
49. A női magazinok kialakulása és korszakváltásai a magyar sajtóban
50. Irodalom és újságírás kapcsolata a magyar sajtóban
51. Sportsajtó (nemzetközi és/vagy hazai áttekintés)
52. A hírügynökségek története és szerepe (az egész világon vagy Magyarországon)
53. Az internet története és térhódítása, a hagyományos és új médiaműfajok kialakulása
54. Keresés-optimalizálás avagy klikkújságírás
55. Elsüllyed a nyomtatott sajtó? A printmédia és az internetes megjelenés harca
56. Egy új online lap vagy printújság beindításainak feltételei, menete és körülményei, nehézségei Magyarországon

MÉDIASZEMÉLYISÉGEK NYOMÁN

57. A Pulitzer-díj névadójának élete és utóélete
58. Szepesi György rádióriporteri munkássága
59. Vitray Tamás életműve
60. Az MTV örökös tagjainak munkássága (külön-külön, vagy a korszak bemutatása személyükön keresztül)
61. Politikusból médiamunkás, riporterből politikus – szerepcserék az átpolitizálódott média és az átmediatizálódott politika határmezsgyéjén
62. Napjaink hangadói: a videóbloggerek és az influencerek hatása a közönségre, visszahatása a hagyományos médiára

SAJTÓSZABADSÁG

63. A sajtószabadság helyzete a világban a XXI. század elején 

Scroll to Top